ROVINJ

Rovinj er en by vi besøger mindst 1 gang hvert år. Det tager ca 30 minutter at køre fra Liznjan til Rovinj hvis man tager motorvejen. En alternativ vej er langs kysten, gennem Pula og en række andre småbyer - hyggelig tur, som vi ofte tager for variationens skyld. Oprindelig er byen bygget på en lille ø, hvor adgangen til byen var over en vindebro gennem en borgport. Dette for at holde fjender på afstand, men også under Pesten spillede adgangen til byen en særlig rolle, i det man ikke lukkede smittede ind! På toppen af bakken i byen ligger kirken, som bestemt er et besøg værd. Efter sigende skulle kirken være bygget af samme bygmester som kirken på Markuspladsen i Venedig, og når man står øverst i tårnet i Rovinj, skulle man befinde sig i samme højde som i tårnet i Venedig. Det siger jo også lidt om højden af tårnet i Venedig.
Byen har mange små hyggelige gader, som alle er fulde af spændende butikker og gallerier, og ikke mindst mange gode fiskerestauranter. Og det er ikke altid det er de store ved havnen der er de hyggeligste, men derimod de små gemte inde i byen.
Besøger man Rovinj bør man tage sig god tid, og gerne strække besøget til hen under aften hvor der ikke er så varmt.

Rovinj is a city we visit at least one time every year. It takes about 30 minutes to drive from Liznjan to Rovinj if you take the highway. An alternate route is along the coast, through Pula and a number of other villages - nice trip, which we often take for the sake of variation. Originally, the city is built on a small island, where access to the city was over a drawbridge through a castle gate. This would keep enemies at bay, but also during The Plague the access to the city had a special role, as it was closed to avoid the infected!
On top of the hill in town is the church, which is certainly worth a visit. It is said to be the church built by the same architect as the church of St. Mark's Square in Venice, and when you stand at the top of the tower in Rovinj, you would be in the same height as the tower in Venice. This do say little about the height of the tower in Venice.
The city has many quaint streets, all of which are full of interesting shops and galleries and not least many good fish restaurants. And it's not always the big restaurants at the harbor which are the friendliest, but the small hidden inside the city. If you visit Rovinj your should take time to stretch the visit to in the evening where there is not so hot.